Volyňští Češi
HUTA František

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Slavuta-město, Izjaslav
První hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády desátník jd
Armády Čs. legie v Rusku
Přihlášení do legií 18. 12. 1915, Kremeněng
Datum zařazení do jiné (další) legie 25. 02. 1916
Poslední útvar v legiích 49. arm. sbor- tlumočník