Volyňští Češi
KOSOBUDSKÝ Viktor

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Šepetovka, Izjaslav
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Samara
Datum zařazení do jiné (další) legie 10. 09. 1918
Poslední útvar v legiích týl.int.