Volyňští Češi
Nedbálek Alexandr, Antonín

Zůstal v Čechách, místo úmrtí Olomouc nebo Šumperk

Rodiče: Nedbálek Antonín, Martin

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Datum narození * 28. 12. 1899
Místo narození Dlouhé Pole, Dubno
Rodinní příslušníci
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Armády Čs. legie v Rusku
person.code.v
Přihlášení do legií Kubanská gub. Armavír
Datum zařazení do jiné (další) legie 23. 06. 1918
Poslední útvar v legiích 6.stř.pl.