Volyňští Češi
Příhoda Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Datum narození * 17. 10. 1895
Místo narození Kunvald, Žamberk, Česko (odkud přišli)
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích svobodník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Červenoje (Volyňská gub.)
Datum zařazení do jiné (další) legie 02. 02. 1918
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.
Zajat 16. 06. 1916, Styr