Volyňští Češi
RADA Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Soběsuk, okr. Přeštice
Místo usídlení Sarny, Rovno
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády svobodník
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 01. 03. 1917, Sarny, Volyňská gub.
Datum zařazení do jiné (další) legie 26. 03. 1917
Poslední útvar v legiích 1.leh.děl.pl.
Zajat 01. 09. 1916, Zborov