Volyňští Češi
Doušová Anna, Václav, Kopřivová

Datum narození 05. 08. 1903
Místo narození Dlouhé Pole, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Straklov Č., Dubno