Volyňští Češi
Dědina František

jednatel prozatímního Svazu čs. spolků na Rusi. Narozen roku 1861 v Chměřicích. Absolvoval v roce 1881 českou obchodní akademii v Praze a poté odjel do služeb filiálky plzeňské firmy E. Skála v Kijevě a r. 1889 se stal ředitelem této filiálky. Záhy založil samostatnou firmu Technická kancelář Vielwerth a Dědina, která se stala roku 1898 základem jedné z největších ruských továren na kombinované secí stroje. Roku 1899 byla firma změněná na akciovou společnost se 4 miliony rublů kapitálu. Již před první světovou válkou účastnil se Dědina horlivě společenského života české kijevské ko­lonie a když vypukla válka, zvolen byl členem Českého komitétu a s doktorem Vondrákem a Jindřichem Jindříškem byl nejhorlivějším organizátorem, propagátorem a štědrým podporovatelem politické a vojenské odbo­jové akce. Zúčastnil se roku 1914 petrohradského sjezdu, z něhož vyšla česká delegace, která 17. září 1914 carovi Mikuláši II. tlumočila státoprávní a národní požadavky. Později se dostal do sporu s poli­tickým vedením Svazu čs. spolků na Rusi a založil nový spolek v Ki­jevě, v němž soustřeďoval a vedl český živel, stojící v poměru к Rusku na nejkrajnějším pravém křídle. Účastnil se velmi činně politických bojů proti bolševikům a ukrajinskému separatismu. Působil později v Praze a živě v Čechách propagoval systémy hospodářských strojů, jimž dříve v Rusku získal velké rozšíření.

Datum narození 01. 01. 1861
Místo usídlení Kyjev, Kyjev

Související ikony a archiválie

Časopis- Ruský Čech
Související archiválie (1)
Reklama v novinách "Ruský Čech"
Reklama akciové společnosti Vielwerth & Dědina v českých novinách "Ruský Čech" v roce 1906. , Rok: 1906, Zdroj: Ruský Čech, Inventární číslo: IV002153

Reklama akciové společnosti Vielwerth & Dědina v českých novinách "Ruský Čech" v roce 1906. 

Rok: 1906
Zdroj: Ruský Čech
Inventární číslo: IV002153
Související obce: Kyjev

Osobnosti historie
Související archiválie (1)
František Dědina
František Dědina. Významný český továrník v Kyjevě. Majitel fabriky Vielwerth & Dědina. , Rok: 1920, Zdroj: Album representantů všech oborů veřejného života československého, Inventární číslo: IV002150

František Dědina. Významný český továrník v Kyjevě. Majitel fabriky Vielwerth & Dědina. 

Rok: 1920
Zdroj: Album representantů všech oborů veřejného života československého
Inventární číslo: IV002150
Související obce: Kyjev