Volyňští Češi
Čermák Bohumil

předseda Správy Svazu čs. spolků na Rusi, místopředseda Odbočky Nár. Rady Čs. na Rusi, vyslanec ČSR., Bukurešt. Narozen 18. prosince 1870 v Plzni. Studoval na německé reálce a po­zději v letech 1888—89 na orientální akademii ve Vídni, působil pak v Plzni, v Antverpách a Bruselu a v roce 1902 odjel do Petrohradu, kde stal se ře­ditelem belgické továrny na doutníky „Havanera“. V české kolonii petrohradské získal si značné vážnosti, ihned na počátku války stal se předsedou akčního odbojového komitétu petrohradského, v němž záhy s Klecandou strhl na sebe politické vedení. Moskevský sjezd 1915 zvolil jej předsedou první Správy Svazu čs. spolků na Rusi. Založil týdeník Čechoslovák za redakce Bohdana Pavlů. Pod jeho vedením položeny byly organizační a finanční základy odbojového ústředí v Rusku. Zvláště vynikly jeho diplomatické schopnosti. S Klecandou a Pavlů byl vůdcem tzv. petrohradského směru a později vůdcem ruských krajanů, kteří stali se v boji proti Dürichovi stoupenci pa­řížské Čs. Nárordní Rady. Na kyjevském sjezdu 1917 byl zvolen místopřed­sedou odbočky Čs. Národní Rady. Vláda sovětů při vzniku konfliktu s československým vojskem uvěznila jej s celou řadou jeho spolupracovníků a teprve po delším utrpení mu byl umožněn návrat do vlasti. Vláda ČSR. ustano­vila jej vyslancem republiky u rumunské vlády. Na tomto důležitém místě vykonal velmi mnoho pro vybudování dobrých styků obou států. Získal však i vlivné nepřátele. Zemřel náhle 24. února 1921. Na jeho rodném domě v Plzni zasazena byla pamětní deska.

Datum narození 18. 12. 1870
Místo usídlení Petrohrad, Rusko - vše mimo Volyně
Úmrtí 24.2.1921

Související ikony a archiválie

Osobnosti historie
Související archiválie (1)
Bohumil Čermák
Bohumil Čermák, předseda Správy Svazu čs. spolků na Rusi, místopředseda Odbočky Nár. Rady Čs. na Rusi, vyslanec ČSR., Bukurešt., Rok: 1915, Zdroj: Album reprezentantů všech oborů veřejného života československého, Inventární číslo: IV002158

Bohumil Čermák, předseda Správy Svazu čs. spolků na Rusi, místopředseda Odbočky Nár. Rady Čs. na Rusi, vyslanec ČSR., Bukurešt.

Rok: 1915
Zdroj: Album reprezentantů všech oborů veřejného života československého
Inventární číslo: IV002158
Související obce: Petrohrad