Volyňští Češi
Beranová Antonie, Kudrnová

Rodinní příslušníci