Volyňští Češi
? Alžběta, Vignerová

Datum narození * 1. 1. 1877
Rodinní příslušníci
Manžel: Vigner Jeroným
Místo usídlení Malín Č., Dubno
Úmrtí † 13. 7. 1943, Malín Český