Volyňští Češi
Alžběta, Vignerová

Datum narození 01. 01. 1877
Rodinní příslušníci
Manžel: Vigner Jeroným
Místo usídlení Malín Č., Dubno
Úmrtí 13.07.1943, Malín Český