Volyňští Češi
Hnízdil Viktor, Josef

Viktor Hnízdil se podle rodného listu narodil 28. února 1928 v Českých Knerutech v gubernii Dubno na Volyni v tehdejším Polsku. Ve skutečnosti ale na svět přišel až na jaře téhož roku a jeho datum narození špatně zapsali během poválečné reemigrace do Československa. Bezmála dvacet let na Volyni se mu nesmazatelně vrylo do paměti. Zažil tam sovětskou a německou okupaci, vyvražďování Židů a terorizovaní místních obyvatel banderovci. Jako patnáctiletého chlapce ho určili do tzv. stripky, což byla Němci dosazená ukrajinská pořádková služba. S ní pak šel opakovaně proti banderovcům a několikrát se ocitl v ohrožení života. Na vlastní oči také viděl vypálení sousedního Českého Malína. Mezi spálenými a prostřílenými těly mužů, žen a dětí se nacházel také jeho dědeček Josef Mišák, strýc a teta Viktor a Emílie Mišákovi, šestnáctiletý bratranec Josef Mišák a teprve desetiletá sestřenice Lilie Mišáková. Po příchodu sovětských vojsk v roce 1944 jeho otec vstoupil do československého armádního sboru a v jeho intendanční jednotce pak prošel boji od Dukelského průsmyku až po Čechy. V roce 1947 celá rodina z Volyně reemigrovala do Československa a usadila se na Šumpersku. V roce 1956 se Viktor Hnízdil oženil s Jaroslavou Johnovou a následně se přestěhovali do obce Bedihošt, kde pamětník dlouhá léta pracoval jako garážmistr v místním cukrovaru. V roce 2004 se manželé Hnízdilovi vrátili do Šumperka, kde společně žili i v roce 2016.

Datum narození 28. 02. 1928
Místo narození Kneruty, Dubno
Rodinní příslušníci

Související ikony a archiválie

Škola
Související archiválie (1)
Škola v Malíně
Škola v Malíně - Viktor Hnízdil čtvrtý zprava v horní řadě (datum odhadem), Rok: 1938, Zdroj: archiv Viktora Hnízdila (Paměť národa), Inventární číslo: IV002612

Škola v Malíně - Viktor Hnízdil čtvrtý zprava v horní řadě (datum odhadem)

Rok: 1938
Zdroj: archiv Viktora Hnízdila (Paměť národa)
Inventární číslo: IV002612
Související obce: Malín Č.

Dům, hospodářství, usedlost, majetek
Související archiválie (1)
Hnízdilovic dům v Knerutech
Rodný dům Viktora Hnízdila v Knerutech, Rok: 1990, Zdroj: Archiv Viktora Hnízdila (Paměť národa), Inventární číslo: IV002611

Rodný dům Viktora Hnízdila v Knerutech

Rok: 1990
Zdroj: Archiv Viktora Hnízdila (Paměť národa)
Inventární číslo: IV002611
Související obce: Kneruty
Související osoby: Hnízdil Josef, Václav

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa