Volyňští Češi
Mišák Josef

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Malín Č., Dubno
Úmrtí † 13. 7. 1943, Malín Č.