Volyňští Češi
Glanc Vojtěch, Václav

Podle vyprávění měl být prvním starostou obce Český Malín 

Datum narození 11. 06. 1823
Místo narození Čelákovice
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno
Úmrtí Asi Malín