Volyňští Češi
Kosek Josef

Kosek Josef se narodil 20. 5. 1905. Rodiče byli zemědělci. V roce 1924 absolvoval v Jičíně učitelský ústav a po pětiletém učitelování na různých školách v Čechách, byl jako definitivní učitel, dekretem Školského úřadu v Praze vyslán dne 20. 8. 1929 na První českou soukromou školu do Zdolbunova na Volyni. Zde se brzo stal ředitelem této školy. Nakreslil plány na výstavbu nové, moderní školy a díky velké aktivitě České Besedy, bylo v této ještě ne zcela dostavěné dvoupatrové budově zahájeno vyučování již ve školním roce 1931-32. Ředitel Kosek probouzel v mládeži pocit sounáležitosti s Československou republikou a vychovával české děti k silnému národnímu cítění, které se projevilo v roce 1944, kdy mnoho absolventů školy ihned vstoupilo do 1. čs armádního sboru, kde statečně bojovali za osvobození země, ve které většinou ani nikdy nebyli, ale kterou vroucně milovali. V roce 1933 se řídící učitel oženil s Věrou Kozlovskou z Kvasilova. Rodiče Věry, Ivan Kozlovský, řídící učitel v Kvasilově, matka Marie rozená Košťálová. Kromě učení a řízení školy se Josef Kosek aktivně zúčastňoval všech aktivit ve městě. Činorodá práce byla přerušena příchodem Sovětů v roce 1939. Po nepříjemnostech hraničících s životem v době Sovětské okupace Volyněv létech 1939-1941, se po vpádu německé armády na Volyň, podařilo celé rodině, po žádosti rodičů Josefa Koska na ministerstvu v Praze, odjet do protektorátu. Sem přijeli v době heydrychiády, ale podle vzpomínek dětí, bylo to v Čechách mnohem klidnější než na Volyni. Celou tuto anabázi podnikl Josef Kosek se svou ženou a svými dvěma dětmi. Po návratu do Čech pracoval stále jako učitel v Běcharech. Když v roce 1955 slavil padesátiny, byl překvapen a dojat, jak mnoho jeho někdejších žáků si na něj vzpomnělo s gratulací. Zemřel poměrně mlád 18. 11. 1958. (podle vzpomínek dcery Věry v kronice Zdolbunova)

Datum narození 20. 05. 1905
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zdolbunov, Rovno
Úmrtí 18.11.1958

Související ikony a archiválie

Škola
Související archiválie (2)
žáci ve škole
žáci ve škole v Zdolbunově s panem učitelem Kockem., Zdroj: rodinný archiv Vostřelů, Inventární číslo: IV005558

žáci ve škole v Zdolbunově s panem učitelem Kockem.

Zdroj: rodinný archiv Vostřelů
Inventární číslo: IV005558
Související obce: Zdolbunov

učitel Kosek
učitel Kosek s rodinou., Zdroj: rodinný archiv Vostřelů, Inventární číslo: IV005495

učitel Kosek s rodinou.

Zdroj: rodinný archiv Vostřelů
Inventární číslo: IV005495
Související obce: Zdolbunov

Škola České matice školské
Související archiválie (1)
.pdf
Ceska skola Zdolbunov 1931-1947

Zdroj: Nalezeno v kontejneru na papír
Inventární číslo: IV007998
Související obce: Zdolbunov

Fotografie (zejména osob)
Související archiválie (1)
Josef Kosek
Josef Kosek, Rok: 1958, Zdroj: archiv Jeleny Podhájské-Jarmoljuk (Paměť národa), Inventární číslo: IV003542

Josef Kosek

Rok: 1958
Zdroj: archiv Jeleny Podhájské-Jarmoljuk (Paměť národa)
Inventární číslo: IV003542