Volyňští Češi
Antonie, Mazurová

Datum narození * 20. 5. 1889
Rodinní příslušníci
Manžel: Mazura Josef
Vážený občan Noviny Č., Dubno
Úmrtí † 12. 12. 1969, Hřbitov Louny