Volyňští Češi
Antonie, Mazurová

Datum narození 20. 05. 1889
Rodinní příslušníci
Manžel: Mazura Josef
Vážený občan Noviny Č., Dubno
Úmrtí 12.12.1969, Hřbitov Louny