Volyňští Češi
Odstrčil Alexandr, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 04. 04. 1925
Místo narození Chomout, Dubno
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno