Volyňští Češi
Hajná Marie, Ferziková

Datum narození 25. 12. 1890
Místo narození Dorohostaje Velké, Dubno
Rodinní příslušníci