Volyňští Češi
Antonie, Minaříková

Rodinní příslušníci
Manžel: Minařík Alois
Vážený občan Malín Č., Dubno