Volyňští Češi
Antonie, Minaříková

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Manžel: Minařík Alois
Vážený občan Malín Č., Dubno
Úmrtí