Volyňští Češi
Ajgl Josef, Josef

Datum narození * 6. 1. 1866
Místo narození Políčka 215
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Újezdce, Dubno
Místo původu v Čechách Polička
Úmrtí † 1947