Volyňští Češi
Babák František, Josef

Datum narození * 1870
Místo usídlení Straklov Č., Dubno
Místo původu v Čechách Vrbice, Hradišťko
Úmrtí