Volyňští Češi
Babák František, Josef

Rok narození 1870
Místo usídlení Straklov Č., Dubno
Místo původu v Čechách Vrbice, Hradišťko