Volyňští Češi
Bareš Jan, Josef

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hubín, Luck
Místo původu v Čechách Lhota Semínova, Semily
Úmrtí