Volyňští Češi
Berný Antonín, František

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Straklov Č., Dubno
Místo původu v Čechách Sběř, Jičín