Volyňští Češi
Blech Josef, Jan

Datum narození * 1852
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hlinsk, Rovno
Místo původu v Čechách Kolvín, Rokycany