Volyňští Češi
Bechinský Anna, Václav, Cívka

Rok narození 1936
Rodinní příslušníci
Manžel: Cívka Jan, Jan
Místo usídlení Podhájce, Dubno
Místo původu v Čechách Srbeč, Rakovník