Volyňští Češi
Hostinský Anna, Franc, Čech

Rodinní příslušníci
Manžel: Čech Jan, Jan
Místo usídlení Novosilky, Rovno