Volyňští Češi
Anton Barbora, Jan, Černoch

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Straklov Č., Dubno
Místo původu v Čechách Žeretice, Jičín