Volyňští Češi
Dlouhá Marie, Štěpán, Činková

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Malin, Kyjev
Místo původu v Čechách Líny, Bukovna, M. Boleslav