Volyňští Češi
Dvořák Josef, Karel

Rok narození 1831
Rodinní příslušníci
Místo původu v Čechách Chrastavec, Svitavy