Volyňští Češi
Augustýn Marie, Josef, Etlík

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Semiduby, Dubno
Úmrtí