Volyňští Češi
Augustýn Marie, Josef, Etlík

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Semiduby, Dubno