Volyňští Češi
Januš Františka, František, Hába

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Straklov Č., Dubno