Volyňští Češi
Davidová Barbora, Haltuchová

Datum narození * 1. 1. 9999
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Semiduby, Dubno
Vážený občan Dlouhé Pole, Dubno
Úmrtí