Volyňští Češi
Davidová Barbora, Haltuchová

Datum narození 01. 01. 9999
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Semiduby, Dubno
Vážený občan Dlouhé Pole, Dubno