Volyňští Češi
Hnízdo Václav, Jan

Rok narození 1847
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Novosilky, Rovno
Místo původu v Čechách Žeretice, Hradišťko