Volyňští Češi
Pecková Josefa, Vojtěch, Holanová

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Špakov Velký, Rovno
Místo původu v Čechách Drsník, Pečice, Příbram
Úmrtí