Volyňští Češi
Hruša Anna, Josef, Hybler

Rok narození 1838
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Ulbárov, Dubno
Místo původu v Čechách Bačalky, Jičín