Volyňští Češi
Jiránek Štěpán, Václav

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Straklov Č., Dubno
Místo původu v Čechách Žeretice, Hradišťko