Volyňští Češi
Jiřele Ignác, František

Datum narození * 1817
Místo narození Řetová, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo původu v Čechách Řetová, Ústí nad Orlicí