Volyňští Češi
Jon František, Josef

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Kneruty, Dubno
Místo původu v Čechách Martinice v Krkonoších
Úmrtí