Volyňští Češi
Jonáš Anton, Josef

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Buršovka, Dubno