Volyňští Češi
Kajer Franc, Rozaliín

Datum narození * 1841
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Bělohrudka, Dubno
Místo původu v Čechách Břínkov, Louny