Volyňští Češi
Břicháček Anna, Václav, Kastl

Rok narození 1852
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Moldava I, Dubno
Místo původu v Čechách Vejšice, Březnice, Blatná