Volyňští Češi
Hadinec Barbora, Jan, Košťák

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Novosilky, Rovno
Místo původu v Čechách Budčeves, Jičín