Volyňští Češi
Somolová Marie, Josef, Krejčíková

Datum narození * 1. 1. 9999
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Kněhynin, Dubno