Volyňští Češi
Dubenský Anna, Josef, Kubík

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Novosilky, Rovno