Volyňští Češi
Čechová Anna, Jan, Kulichová

Datum narození *
Místo narození Vlkov 16
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Liště -če, Luck
Místo původu v Čechách Vlkov, Poděbrady
Úmrtí