Volyňští Češi
Jakubec Barbora, František, Liška

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Novosilky, Rovno