Volyňští Češi
Čermáková Barbora, Luláková

28.06.1888 se v Račicích provdala za Emila Luláka.

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Krošna Č., Žitomír