Obce na Volyni
Krásné

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Dubno
Mapová síť 3G7 Ukázat na mapě
Rok založení 1876
Max. počet čs. obyvatelstva 20 v l. 1887–1914
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

EČER František (* 31. 12. 9999)
HOLÁSEK Václav (* 31. 12. 9999)
TOMAN Josef (* 31. 12. 9999)