Obce na Volyni
Marchelevsk

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť