Volyňští Češi
Holčevská Marie, Jan, Nevrklová (Neverklová)

Datum narození * 14. 11. 1904
Rodinní příslušníci
Vážený občan Marchelevsk, Žitomír