Obce na Volyni
Sokolov

6. srpna 1882 koupil Čech František Svěrák 23 hektarů půdy v Sokolově. Roku 1897 koupili pozemky další čeští kolonisté a usadili se zde. Josef Janovič Koutný a Josef Josefovič Koutný koupili pozemky. 15. června 1906 koupila Marie Prokešová 11 desetin půdy od Josefa Polenského. Žili zde Nevrklovi, Petrželkovi, Svěrákovi, Tomíčkovi a Černí. Vedle Čechů žili v kolonii Poláci, Němci a Ukrajinci. Živili se zemědělstvím a různými řemesly. Společně přežili první světovou a občanskou válku, revoluci v roce 1917 a boje různých politických sil o moc v letech 1917-1920. 

Sovětská moc byla nastolena v roce 1920. Byly zřízeny orgány - vesnický sovětský výbor a později vesnická rada - a vznikly komsomolské a stranické odbočky. Na počátku 30. let byla zahájena nucená kolektivizace rolníků, dekulakizace a započaly deportace bohatých rolníků na Sibiř a Dálný sever. V letech 1932-1933 začal na Ukrajině, která byla po staletí obilnicí Evropy, hladomor, který připravil o život miliony lidí.

Roky 1937-1938 se zapsaly do dějin obce jako léta politických represí vůči nevinným lidem. Mezi české oběti sokolovských občanů patří Marie Vallová, František Valla, Jan Josefovič Koutný, Jan Janovič Koutný, Fedor Koutný, Pavel Nevrkla, Petr Nevrkla, Petr Janovič Nevrkla, Josef Petrželka, Jan Svěrák, Josef Svěrák, Konstantin Tomíček a  Fedor Černý.

 

 

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Novohrad Volyňský
Mapová síť G19 Ukázat na mapě
Rok založení 1903
Kulturní stavby
Škola

Související archiválie

Vladimír Šil: Začátek byl těžký
Vzpomínka Vladimíra Šila na školu v Sokolově, Rok: 1948, Zdroj: Věrná stráž z 9.04.1948, Inventární číslo: IV007144

Vzpomínka Vladimíra Šila na školu v Sokolově

Rok: 1948
Zdroj: Věrná stráž z 9.04.1948
Inventární číslo: IV007144
Související osoby: Jakoubek Šíl Vladimír

Spolky
Kapela a pěvecký sbor
Popisy obcí pamětníky
Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

.pdf
191-anketní lístek-Vladimír Nevrkla-Sokolov-Okolek

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001939
Související obce: Okolek

.pdf
228-anketní lístek-Vladimír Černý-Česká Kolonie-Olšanka-Sokolov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001720
Související obce: Česká Kolonie, Olšanka (Žitomír), Olšanka (Dubno)

.pdf
87- Sokolov, Česká slobodka

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000734
Související obce: Česká Slobodka

Svědectví zločinů
Zločiny komunismu

Související osoby

 • Černý Fedor, Josef

  Za členství v diverzně-povstalecké organizaci zatčen 8.10.1937 a odsouzen komisí NKVD a prokurátorem k trestu smrti zastřelením.

 • Petrželka Josef, František

  Zatčen 23. října 1937, obviněn z účasti v podvratné a špionážní povstalecké organizaci. Podle rozhodnutí NKVD SSSR a prokurátora SSSR ze dne 5. listopadu 1937 byl odsouzen a následně popraven. Rehabilitován roku 1961.

 • Novák Josef, Ignác

  Zatčen 5.01.1938, obviněn a 26.01.1938 odsouzen NKVD a prokurátorem SSSR. Popraven 10.02.193. Rehabilitován roku 1989.

 • Tomíček Konstantin, Josef

  Zatčen 7.10.1937 pro členství v diverzní a špionážní organizaci. Odsouzen 29.10.1937 komisí NKVD a prokurátorem SSSR k trestu smrti a 10.11.1937 zastřelen. Rehabilitován  2.06.1960.

 • Svěrák Jan, Timofej

  Zatčen 21.10.1937 pro členství v diverzní a špionážní organizaci. Odsouzen 5.11.1937 komisí NKVD a prokurátorem SSSR k trestu smrti. Rehabilitován roku 1961.

 • Svěrák Stanislav, Timofej

  Zatčen 15.03.1937 pro členství v diverzní a špionážní organizaci. 23.04.1937 odsouzen trojkou NKVD a k trestu smrti. Rehabilitován roku 1959.

 • Svěrák Josef, Timofej

  Zatčen 24.10.1937 pro členství v diverzní a špionážní organizaci. Odsouzen 9.11.1937 komisí NKVD a prokurátorem SSSR k trestu smrti. Rehabilitován roku 1960.

 • Nevrkla (Neverkl) Pavel, Jan

  Zatčen 8.10.1937, odsouzen 29.10.1937 komisí NKVD a prokurátorem SSSR k trestu smrti a společně s bratrem zastřelen. Rehabilitován roku 1960.

 • Nevrkla (Neverkl) Petr, Jan

  Zatčen 8.10.1937, odsouzen 29.10.1937 komisí NKVD a prokurátorem SSSR k trestu smrti a společně s bratrem zastřelen. Rehabilitován roku 1960.

 • Nevrkla (Neverkl) Petr, Václav

  Zatčen 2.10.1937, odsouzen 20.10.1937 komisí NKVD a prokurátorem SSSR k trestu smrti. Rehabilitován roku 1960.

 • Valla Vladimír, Fratišek

  Dne 8. října 1937 byl zatčen a obviněn z účasti na sabotážní a špionážní organizaci. Rozhodnutím lidového komisaře vnitra SSSR a prokurátora SSSR z 29. října 1937 byl odsouzen k trestu smrti. Rehabilitován v roce 1960.

   

 • Valla František, Leopoldovič

  Zatčen 23. října 1937. Byl obviněn z účasti v podvratné a špionážní povstalecké organizaci. Podle rozhodnutí trojky UNKVD z 5. listopadu 1937 byl odsouzen k trestu smrti. Rehabilitován v roce 1961.

   

 • ? Marie, Tomáš, Vallová

  Zatčena 16. ledna 1931, obviněna  a 3. září 1931 byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody na 3 roky v Severním teritoriu.

 • Jakoubek Šíl Vladimír

  Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl začátkem srpna 1930 v Kyjevě. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské činnosti k trestu smrti, který mu byl v roce 1935 změněn na deset let pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech. Po propuštění žil ve vyhnanství na neznámém místě. Znovu byl zatčen v roce 1941 a odsouzen na pět let v nápravně pracovních táborech. Není známo, kde byl poté vězněn. Později mu byl povolen návrat do Československa. V 60. letech žil v Domažlicích. - Čechoslováci v gulagu

 • Koutný Jan, Jan

  Byl zatčen 8. října 1937 a obviněn z účasti na sabotážní a špionážní organizaci. Z rozhodnutí NKVD SSSR a prokuratury SSSR z 29. října 1937 byl 10. listopadu 1937 v Žitomiru zastřelen. Rehabilitován byl v roce 1960.

 • Koutný Jan, Josef

  Zatčen 8.10.1937, odsouzen 29.10.1937 komisí NKVD a prokurátorem SSSR k trestu smrti, zastřelen 10.11.1937. Rehabilitován roku 1960.

 • Koutný Fedor, Jan

  Byl zatčen 8.10.1937 pro údajné členství v povstalecké organizaci, odsouzen 29.10.1937 komisí NKVD a prokurátorem SSSR k trestu smrti a zastřelen. Rehabilitován roku 1960.

 • ? Hana, Josef, Koutná

  Zatčena 24. prosince 1930 a  obviněna podle článku 54-11 trestního zákoníku Ukrajinské SSR. Podle rozhodnutí GPU ze dne 3. září 1931 byla uvězněna na 3 roky v gulagu. V roce 1989 byla rehabilitována.

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 4 archiválie
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Koutný František (Alexandr), Jan (* 1887)
Koutný Jan, Josef (* 15. 8. 1895)
Koutný Petr (* 29. 6. 1891)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Bartoň Alexandr (* 19. 6. 1919)
Grünberg Mendel, Lazar (* 26. 5. 1898)
Hlaus Vladimír (* 8. 6. 1910)
Koutný Alexandr, Josef (* 1900, † 21. 7. 1944)
Koutný František, Edmond (* 1. 1. 1905)
Koutný Jozef (* 15. 3. 1902)
Koutný Viktor, Petr (* 14. 9. 1926)
Koutný Vladimír (* 17. 9. 1921)
Koutný Vladimír, Alexandr (* 1914)
Nevrkla (Neverkl) Antonín, František (* 14. 1. 1900)
Nevrkla (Neverkl) Vladimír, František (* 1923)
Svěrák Vladimír, Timofej (* 1922, † 26. 3. 1944)
Svítek Matěj (* 15. 3. 1912)

Ostatní

? Hana, Josef, Koutná (* 1910)
? Marie, Tomáš, Vallová (* 1912)
Koutný Antonín, Josef (* 1908)
Koutný Fedor, Jan (* 1905, † 10. 11. 1937)
Koutný Jan, Jan (* 1898, † 10. 11. 1937)
Nevrkla (Neverkl) Pavel, Jan (* 1898, † 10. 11. 1937)
Nevrkla (Neverkl) Petr, Jan (* 1903, † 10. 11. 1937)
Nevrkla (Neverkl) Petr, Václav (* 20. 6. 1895, † 10. 11. 1937)
Nevrkla (Neverkla) Vladislav, Václav (* 30. 5. 1889, † 5. 11. 1951)
Nevrklová (Neverklová) Marie, Petr, Ježová (* 1916)
Novák Josef, Ignác (* 1899, † 10. 2. 1938)
Petrželka Antonín, Antonín (* 1894)
Petrželka Josef, František (* 1885, † 12. 11. 1937)
Petrželka Vladimír, Antonín (* 1916)
Svěrák Jan, Timofej (* 1911, † 12. 11. 1937)
Svěrák Josef, Timofej (* 1900, † 16. 11. 1937)
Svěrák Stanislav, Timofej (* 1915, † 7. 5. 1937)
Svítková Alžběta, Jan, Nevrklová (Neverklová) (* 2. 1. 1899, † 19. 12. 1978)
Šipl Václav, Matěj (* 1899, † 28. 9. 1938)
Valla František, Leopoldovič (* 1891, † 10. 11. 1937)
Valla Vladimír, Fratišek (* 1903, † 27. 11. 1937)

Vážení občané

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Petrželka Vojtěch, Antonín (1) (* 1915, † 1945)

Ostatní

? Anděla, František, Nevrklová (Neverklová) (* 5. 5. 1866)
? Helena, Petr, Černá (* 1893)
? Julie, Jan, Ivaněnková (* 1899)
? Kristýna, Josef, Nevrklová (Neverklová) (* 5. 3. 1901)
? Libuše, Josef, Doležalová (* 1908)
? Lidie, Marek, Koutná
? Marie, Ondřej, Svěráková
Burian Boris, Antonín (* 1923)
Černý Fedor, Josef (* 1883)
Černý Václav, Ferdinand (* 1916)
Doležal Evžen, Josef (* 1932)
Doležal Vital, Josef (* 1941)
Doležalová Helena, Josef (* 1934)
Duravá Rozálie, Petrželková (* 1888)
Jakoubek Šíl Vladimír (1) (* 25. 1. 1902)
Nedzelská Marie, Jiří (* 1926)
Nevrklová (Neverklová) Alžběta, Petr, Vaňourková (* 1926)
Nevrklová (Neverklová) Anastázie, Petr, Cecková (* 1919, † 1. 5. 1990)
Nevrklová (Neverklová) Františka, Petr, Košátková (* 29. 6. 1929, † 5. 3. 2011)
Nevrklová (Neverklová) Josefa, Václav (* 1910)
Nevrklová (Neverklová) Larisa, Antonín (* 30. 7. 1930)
Nevrklová (Neverklová) Leokadie, Václav (* 1904)
Petrželka Antonín, Šimon (* 1886)
Svěrák Antonín, Antonín
Tomíček Konstantin, Josef (* 1889, † 10. 11. 1937)
Valla Anatol, Tomáš (* 1931)
Vallová? Stanislava, Timofej, Vallová (* 1916)

Místo usídlení

Ostatní

? Veronika, Antonín, Nevrklová (Neverklová) (* 1865)
Dvořáková Marie, František, Petrželková (* 9. 2. 1842)
Koutný Jan, Josef (* 1859)
Koutný Josef, Josef (* 1868)
Nevrkla (Neverkl) Antonín, Václav (* 1854)
Nevrkla (Neverkl) Václav, Václav (* 1856)
Petrželka Šimon, Jakub (* 11. 10. 1842)
Svěrák Tomáš (* 1858)
Valla Jiří, Jakub (* 1831)